Imię Nazwisko Stanowisko Telefon        
Informacje dodatkowe
Piotr Lewandowski Wykładowca
Instruktor
668 690 870 Ukończony kurs na egzaminatora.

O szczegóły pytaj w biurze.

Marek Żygowski Wykładowca
Instruktor
501 376 570 Ukończony kurs na egzaminatora.

O szczegóły pytaj w biurze.

Szymon Tybus Instruktor 793 246 707
 Ukończony kurs na egzaminatora.

O szczegóły pytaj w biurze.

Michał Smoczyński Instruktor 692 952 538