Kategoria A1 - PRAWO JAZDY OD 16-stu LAT!

 

Uprawnia do kierowania:

a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Szkolenie:

Teoria - 30 godz. lekcyjnych

Praktyka - 20 godz. zegarowych

 

Pojazdy:

Honda CBF-125

 

Cena: 1 100 zł

 

WAŻNE:

Posiadając  kat. A1 i chcąc uzyskać kat. A obowiązuje jedynie egzamin praktyczny, a szkolenie obejmuje tylko 10 godzin zegarowych jazdy!

 

Cena szkolenia kategorii A posiadając A1: 650 zł.

 

 

Szkolenie uzupełniające  {dodatkowe jazdy}:

60 zł / 1 godz.

 

Cena egzaminu:

210 zł (30 zł - teoria, 180 zł – praktyka)