Kategoria A2 - PRAWO JAZDY OD 18-stu LAT!

 

Uprawnia do kierowania:

a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Szkolenie:

Teoria - 30 godz. lekcyjnych

Praktyka - 20 godz. zegarowych

 

Pojazdy:

Honda CB 500

 

Cena szkolenia: 1 200 zł

 

UWAGA! Osoba posiadająca prawo jazdy kat. A1 rozpoczynająca szkolenie na kat. A2 zostaje zwolniona z części teoretycznej oraz nie zdaje egzaminu państwowego z tego zakresu. Egzamin zdaje tylko z części praktycznej.

 

Cena szkolenia: 1 000 zł.

 

Szkolenie uzupełniające {dodatkowe jazdy}:

60 zł / 1 godz.

 

Cena egzaminu:

210 zł (30 zł - teoria, 180 zł - praktyka)

 

UWAGA! Osoba posiadająca kategorię A2 przez okres 2 lat, może uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii A w wieku 20 lat!