Kategoria AM (poprzednio karta motorowerowa) - PRAWO JAZDY OD 14-stu LAT!

(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku).

 

Uprawnia do kierowania:

a) motorowerem,

b) czterokołowcem lekkim m(czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h).

 

Szkolenie:

Teoria - 5 godz. lekcyjnych

Praktyka - 5 godz. zegarowych

 

Pojazdy:

Romet

 

Cena: 400 zł

 

UWAGA! Jeżeli posiadasz kartę motorowerową wydaną przed 19 stycznia 2013 roku i ukończyłeś 14 lat, możesz wymienić ją odpłatnie na prawo jazdy kategorii AM z pominięciem egzaminu państwowego, w tym celu należy udać się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego i dokonać formalności związanych z wymianą dokumentu!

 

Cena egzaminu:

170 zł (30 zł - teoria, 140 zł – praktyka)